CCTV eller kameraövervakning…

…Kärt barn har många namn brukar man säga!

Vi planerar, installerar, driftsätter och utför service på kamerasystem från flertalet stora leverantörer på marknaden. Ett naturligt led eftersom den stora merparten övervakningskameror idag är konstruerade för att använda våra ip-adresserade nätverk.

Vi börjar alla installationer och uppgraderingar med en projekteringsfas där man tar fram ett underlag för att se att en installation är möjlig och hur det på bästa sätt kan installeras och driftsättas. Något att tänka på för dig som funderar på en utbyggnad eller nyinstallation av kameraövervakning, är att vi alltför ofta kommer in i projekt & planering när det är sent eller till och med för sent för att göra ändrigar som gör det lämpligt med t.ex. nätverksanslutna kameror. Ju tidigare man planerar in ett möte med oss, ju bättre blir slutresultatet när grundstrukturen är rätt från början!


video dörrklocka