Dokumentation, inventering & anvisningar

Ibland upptäcker man att det saknas information om saker som är viktiga och det gäller inte minst för dokumentation och hantering av t.ex. en sedan tidigare installerad server, nätverksskrivare eller brandvägg i företaget. Tar man över saker och handhavande efter någon som sedan tidigare varit administratör, är det inte säkert att man vet rutinerna.

Det kan också vara så att man precis har fått ett nytt backupsystem installerat i sin verksamhet, men inte riktigt har tid med utbildningen som behövs. Vi ser till att den information man behöver, alltid finns tillgänglig när man har tid. Vi producerar anvisningar, manualer och rutiner i dokumentform åt Er, så att dom alltid finns tillgängliga när dom behövs.

Vi skapar ett material som är enkelt och pedagogiskt i bilder på papper eller som en film som kan laddas ner åt er och som kan sparas i evighet för att tas fram när behovet uppkommer. På det här sättet finns kunskapen alltid tillgänglig och ni kan koncentrera Er på det som är viktigt i er verksamhet.

Glöm inte att man också kan vända på det hela – så att vi utför sysslorna åt er istället.


Manualer och anvisningar


dokumentationshjälp