Nätverk – med eller utan kabel!?

Ett nätverk är naturligtvis grunden till all kommunikation, även om trådlösa nätverk är det som alla helst av allt vill ha. Betänk dock att det ändå alltid finns en kabel i bakgrunden och just kabelanslutning är fortfarande det mest stabila och snabbaste alternativet man kan använda. Hur ska man då se på detta!? Ja, vi säger så här, ”trådlöst nätverk är ett komplement till det trådanslutna nätverket och inget annat”!

Naturligtvis finns det undantag som t.ex. Cisco som skapade det första trådlösa kontoret för sina medarbetare. Vill man skapa den typen av kontor så går det naturligtvis utmärkt, men då måste man också förstå vart priset kommer att hamna.

Vi hjälper Er naturligtvis gärna att skapa ett liknande kontor, eller att felsöka ett redan befintligt trådanslutet eller trådlöst kontor eller hem. Ofta hittar vi felanslutna kablar i allt från routrar till switchar och inte sällan är accesspunkter eller brandväggar felinställda vilket genererar alla möjliga, märkliga fenomen och symptom. Gamla nätverkskablar är ett ofta återkommande problem som kan förstöra ett helt nätverk genom allt från dålig kontakt till sämre hastigheter och med dagens möjligheter krävs det att alla delar är tipp-topp.